درباره‌ی مسابقه‌ای که شرکت کردیم!

 

 

 

۶

جاده خیال۶
نقطه مشترک‌ها که گم بشوند
آدم‌ها هم گم می‌شوند..
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان